Kandidacijske liste za Lokalne izbore 2017.
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kijevo objavljuje pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkih tijela jedinice i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika za Općinu Kijevo.

File Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste Općine Kijevo za Lokalne izbore 2017.
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana