Natječaj - PUMPAR/ICA NA VODOSPREMI
PUMPAR/ICA NA VODOSPREMI

Radno mjesto


KIJEVO, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.8.2020.
18.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

  • Kategorija B
  • Kategorija C

Nije važno
Vrsta zaposlenja: neodređeno vrijeme, probni rok 6 mjeseci

- vozačka dozvola B i C kategorije
- obavezno posjedovanje vlastitog automobila

Opis poslova: obavlja kontrolu količine vode u vodospremi Bajane, vrši pumpanje vode sa izvorišta Vukovića vrelo, vrši popis utrošene vode, podjelu računa korisnicima, popravke na vodoopskrbnom sustavu, prijevoz vode cisternom te druge poslove koje mu povjeri direktor.
U prijavi na natječaj treba navesti osobne podatke (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-mail adresu), radno mjesto na koje se prijavljuju te dostaviti slijedeće priloge:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenom školovanju),
- dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
- presalik vozačke dozvole,
- poreznu karticu

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali osobe su dužne na zahtjev poslodavca prije sklapanja Ugovora o radu dostaviti originalne dokumente.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Komunalno društvo Kijevo d.o.o. Bajani 12, 22310 Kijevo, u roku od 7 (sedam) dana od dana objave natječaja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem telefonskog poziva, e-maila te službene stranice Komunalnog društva Kijevo - www.kijevo.hr
O rezultatima će kandidati biti obaviješteni putem službene stranice Komunalnog društva Kijevo - www.kijevo.hr

Poslodavac


KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti
  • osobni dolazak: BAJANI 12, KIJEVO
  • pismena zamolba: Bajani 12, 22310 Kijevo
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana