Popis gospodarskih subjekata s kojima se ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi


Na temelju članka 13. stavka 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br.90/11, 83/13, 143/13, 13/14), naručitelj Komunalno društvo Kijevo d.o.o. objavljuje:

POPIS GODPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA NARUčŒITELJ
KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o.
NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

I. Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj Komunalno društvo Kijevo d.o.o., Bajani 12, 22310 Kijevo u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi saslijedećim gospodarskim subjektom:

OPĆINA KIJEVO, Bajani 12, 22310 Kijevo

II. Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.

Direktorica: Ljiljana Gašpar

OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana