Komunalno društvo Kijevo d.o.o.
KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o.
Bajani 12, 22310 Kijevo
T: +385 22 681270
F: +385 22 681610

Direktorica: gđa Ljiljana Gašpar

OIB: 45756882694
MB: 01597833
IBAN: 98 2330003 1100402702

File AKCIJSKI PLAN ZA PRVEDBU ANTKORUPCIJSKOG PROGRAMA-Komunalno društvo Kijevo d.o.o.
File Etički kodeks-Komunalno društvo Kijevo d.o.o.
File Godisnje_izvjesce-1
File Plan nabave za 2021.
File financijski plan 2021
File OPERATIVNI PLANOVI ZA 2021
File CJENIK ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA OPĆINE KIJEVO
File REGISTAR UGOVORA KD KIJEVO za 2020.
File PLAN NABAVE 2020
File financijski plan 2020
File OPERATIVNI PLANOVI ZA 2020
File Monitoring 2.
File Monitoring
File 10+Zaključak o prihvaćanjuizvješća o radu 2019
File 9 +IZVJEŠTAJ O RADU 2019
File 8 ++Zaključak o prihvaćanju fin. izvješća za 2019
File 7 +odluka_o_utvrdivanju_godisnjih_financijskih_izvjestaja_ 2019
File 6 +Odluka o raspodjeli dobiti- POKRIĆU GUBITKA za 2019
File Fin.Izvješće za 2019.
File GFI-POD 2019.
File Registar Ugovora KD Kijevo za 2019.
File Financijski plan za 2019.
File Operativni planovi za 2019.
File Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada
File Plan nabave za 2019.godinu
File Plan nabave za 2018.godinu
File Registar ugovora ua 2018.godinu
File Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017.godinu
File Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća za 2016. godinu
File Plan nabave za 2017. godinu
File Pravilnik o jednostavnoj nabavi KD Kijevo d.o.o.
File Registar ugovora KD za 2016. godinu
File Operativni i financijski plan za 2017. godinu
File Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća za 2015. godinu
File Plan nabave za 2016. godinu
File Operativni i financijski plan za 2016. godinu
File Registar ugovora KD Kijevo za 2015
File Registar ugovora KD Kijevo za 2015
File Operativni planovi za 2015
File Plan nabave 2015
File Suglasnost cijene vode 2015
File Odluka o cijeni vode 2015
File Opći i tehnički uvjeti isporuke vode
File Zaključak o prihvačanju financijskog izvješča za 2014
File Računovodstvena politika 2011
File Odluka o cijeni vode 2011 - izmjene 1
File Odluka o cijeni vode 2011
File Cijena grobnica
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana