Župna crkva Svetog Mihovila
Početkom XIII. st. pučanstvo Kijeva gradi svoju mjesnu katoličku crkvu Sv. Mihovila na brežuljku Gradina (Glavica), okruženu stećcima, a pokrivenu šimlama. 1709. godine posvetio ju je splitski nadbiskup Cupilli. Isti je nadbiskup 1714. imenovao Matu Bogetića, inače doktora filozofije i teologije, misionarom za župe Potravnik, Vrliku i Kijevo. Crkva je s vremenom postala potpuno ruševna.

1930. fra Ante, tada župni pomoćnik po Dalmatinskoj Zagori, a kasnije župnik župe Kijevo (1939.), nakon duže i temeljite priprave poduzima ogroman pothvat te na mjestu stare oronule župne crkvice, zajedno sa svojim Kijevljanima, gradi monumentalnu župnu crkvu istom naslovniku Sv. Mihovilu arhanđelu, i to u stilu starokršćanske bazilike s trima lađama i dvama zvonicima, dugu 31 metar.

Crkva je sagrađena od kamena u četiri godine velikim trudom i žrtvom samih župljana. Za dan blagoslova nove crkve određen je glavni Gospin blagdan župe, Gospa od Karmela, 16. srpnja, kada su uz nazočnost 20 svećenika svečani obred istinskom ljubavlju i opravdanim ponosom pratile tisuće vjernika, iz bliza i daleka. Fra Antinu crkvu su u Drugom svjetskom ratu srušili velikosrpski fanatici.

Nakon Drugog svjetskog rata crkva je dijelom popravljena, posebno 1948.-1949. Podignut je samo jedan zvonik (1959.-1963.) umjesto dva koja je ranije imala. Nakon toga uređena je i unutrašnjost crkve prema novim liturgijskim propisima iz 1969., a oko crkve groblje je ograđeno kamenim zidom.

1991. crkva Sv. Mihovila srušena je treći put u ovom stoljeću. Četnici su je morali u nekoliko navrata minirati da bi je do temelja srušili. Najprije su je izbombardilrali zrakoplovi i helikopteri tzv. JNA, uz asistenciju tenkova pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića. Kasnije su ostaci minirani čak tri puta, dakle sve dok nije srušena do temelja. Ostali su samo stupovi. Četvrta po redu crkva Sv. Mihovila od 1709. gradi se na istom mjestu na kojem su građene i prethodne crkve kao i uvijek trudom i žrtvom žitelja Kijeva, uz pomoć Kijevljana iz dijaspore i kijevskih dobrotvora, a uz svesrdno zalaganje župnika fra Jakova Prcele.

Uz župnu kuću, sagrađena je u XIX st. Kapelica Sv. Katarine sa zvonikom na preslicu. U njoj se nalazila slika Sv. Katarine koju je izradio poznati slikar Celestin Medović, a koja je odnesena u vrijeme Prvog svjetskog rata. Tijekom Domovinskog rata, srbočetnički agresori su potpuno devastirali i zapalili kapelu. Međutim, zahvaljujući žrtvi i zanosu mnogih Kijevljana iz Osijeka, ona danas sjaji u novom ruhu, kao prvi obnovljeni objekt u Kijevu nakon rata.

Zavjetnu kapelicu Gospe od Ružarja, uz cestu, podigao je o svom trošku 1897. fra Mijo Kotaraš, koji je župnikovao u Kijevu potkraj prošlog stoljeća.Tijekom Domovinskog rata, četničke horde su i nju do temelja srušile, kao što su to učinile sa cijelim Kijevom. Kapelicu je obnovio Stanko Gojević 1999. godine.

Crkva na Uništima posvećena Sv. Josipu sagrađena je 1898., a sagradio ju je fra Mijo Kotaraš, koji je pored vjernika Kijeva vjerski i duhovno opsluživao i žitelje Uništa. Tijekom domovinskog rata četnici su i ovu crkvu potpuno uništili, a od nje su ostale samo hrpe klesanika.

Kontakt:
ŽUPNI URED "Sv. Mihovil" KIJEVO
Bajani 46, 22310 Kijevo
T: +385 22 681015

Župnik:
fra Ivan Buljević

File Kijevo, Gospa Karmelska, 16.07.2015.g.
File Kijevo, 16.07.2015.g., Gospa od Karmela
File Kijevsko kolo isprid crkve Sv. Mihovila
File Kijevo, 16.07.2014. Gospa Karmelska
File Kijevo, Sv. Mihovil, 29.11.2011.
OPĆINE KIJEVO
Blagdan gospe od Karmela 2016
ŽUPNA CRKVA SV. MIHOVILA
Blagdan gospe od Karmela 2016
Blagdan gospe od Karmela
ŽUPNA CRKVA SV. MIHOVILA
Blagdan gospe od Karmela
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana