Javna i bagatelna nabava
Poziv za dostavu ponuda - Izgradnja wifi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
File Projektni zadatak
File Poziv za dostavu ponuda
File Odluka o početku jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova Uređenje dijela Doma kulture Kijevo
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
File Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova Uređenja dijela Doma kulture Kijevo
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave radova Uređenje dijela Doma kulture Kijevo
Poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
File Izjava o nekažnjavanju
File troškovnik - usluge stručnog nadzora
File Troškovnik - modernizacija nerazvrstanih cesta
File Ponudbeni list
File Poziv na dostavu ponuda
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova: Kulturno - povijesna zbirka
File Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača
File Poziv na dostavu ponuda
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponuda u predmetu nabave modernizacije javne rasvjete
File Odluka o odabiru najpovoljnijeg izvođača
File Poziv na dostavu ponuda
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave
Poziv za dostavu ponuda u postupku Izgradnje WiFi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU
File Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave u postupku Izgradnje WiFi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU
File Poziv za dostavu ponuda u postupku Izgradnje WiFi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU - Izmjene
File Poziv na dostavu ponuda u postupku Izgradnje WiFi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponuda za radove na Domu kulture
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
File Poziv na dostavu ponuda
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponuda za radove na Domu kulture
File Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
File Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova: Dom kulture - uređenje prostora za društvene djelatnosti općine Kijevo
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave: Dom kulture - Uređenje prostora za društvene djelatnosti općine Kijevo
Plan nabave Općine Kijevo za 2019.godinu
File Plan nabave za 2019.godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave usluga: IZRADA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KIJEVO
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave usluga: Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Kijevo
Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga: izrada II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Kijevo
File Poziv za dostavu ponuda: izrada II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Kijevo
Odluka o početku postupka jednostavne nabave
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave: izrada II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Kijevo
Plan nabave Općine Kijevo za 2018. godinu
File Plan nabave Općine Kijevo za 2018. godinu
Poziv na dostavu ponuda za radove na rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Kijevo
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo, Ev.br. 9-2017
File Poziv za dostavu ponuda-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo,Ev.br. 9-2017
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo,Ev. br.9-2017
File Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo
File Poziv za dostavu ponuda-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo
Poziv na dostavu ponuda za radove modernizacije lokalnih cesta na području Općine Kijevo
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-modernizacija lokalnih cesta na području Općine Kijevo
File Poziv za dostavu ponuda-modernizacija lokalnih cesta na području Općine Kijevo
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave-modernizacija lokalnih cesta na području Općine Kijevo
Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mrtvačnice na novom groblju sv.Mihovila u Kijevu
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-izgradnja mrtvacnice
File Odluka o početku jednostavne nabave-Izgradnja mrtvačnice na novom groblju sv.Mihovila u Kijevu
File Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mrtvačnice na novom groblju sv.Mihovila u Kijevu
Plan nabave Općine Kijevo za 2017. godinu
File Plan nabave Općine Kijevo za 2017. godinu
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Kijevo
File Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Kijevo
Poziv za podnošenje ponude za radove - novo groblje
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave- Uređenje okoliša i izgradnja zida na novom groblju Sv.Mihovila Kijevo
File Poziv za podnošenje ponude za radove - novo groblje
Poziv na dostavu ponuda za usluge izrade katastarskih vodova
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave- Izrada katastarskih vodova
File Poziv na dostavu ponuda za usluge izrade katastarskih vodova
Izmjene i dopune plana nabave za 2016 - Općina Kijevo
File Izmjene i dopune plana nabave za 2016 - Općina Kijevo
Plan nabave i bagatelni plan Općine Kijevo za 2016. godinu
File Plan nabave i bagatelni plan Općine Kijevo za 2016. godinu
Sanacija zidova utvrde Glavaš - bagatelna nabava 8 - 2015
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija zidova utvrde Glavaš
File Poziv za podnošenje ponude za radove - Sanacija zidova utvrde Glavaš
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave - Sanacija zidova utvrde Glavaš
Izrada akcijskog plana - bagatelna nabava 24 - 2015
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada akcijskog plana
File Poziv za podnošenje ponude za radove - Izrada akcijskog plana
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave - Izrada akcijskog plana
Rekonstrukcija javne rasvjete - bagatelna nabava 23 - 2015
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - rekonstrukcija javne rasvjete
File Poziv za podnošenje ponude za radove - rekonstrukcija javne rasvjete
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave -rekonstrukcija javne rasvjete
Izrada strategije razvoja - bagatelna nabava 22 - 2015
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja razvojna strategija
File Poziv za podnošenje ponude za usluge - Izrada razvojne strategije Općine Kijevo (2015-2020)
Plan nabave za 2015 -Općina Kijevo
File Plan nabave za 2015 -Općina Kijevo
Pravilnik o bagatelnoj nabavi
File Pravilnik o bagatelnoj nabavi
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana