Kontakti
OPĆINA KIJEVO
Bajani 12,22310 Kijevo
T: +385 22 681004
F: +385 22 681610
E: opcina-kijevo@si.t-com.hr
W: www.kijevo.hr

KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o.
Bajani 12, 22310 Kijevo
T: +385 22 681270
F: +385 22 681610
Direktorica: gđa Ljiljana Gašpar

AMBULANTA KIJEVO
Bajani 12, 22310 Kijevo
OPĆA MEDICINA – dr. Petar Čagalj
Radno vrijeme:
Utorak i četvrtak od 11,30 do 13,30 sati

STOMATOLOŠKA AMBULANTA
Jovica Ljubišić, dr. med. dent.
Alenka Crljić, med. sestra
T: +385 22 664038
E: jljubisic@dzknin.hr
Radno vrijeme:
Parni datumi od 13,00 do 20,30 sati,
neparni datumi od 07,00 do 14,30 sati,
svaki četvrtak od 13.00 do 14.30 sati ambulanta Kijevo,
radna subota posljednja u mjesecu

HP – Poštanski ured Kijevo
Bajani 12, 22310 Kijevo
T: +385 22 348874
F: +385 22 681001
Radno vrijeme:
Radni dan od 08,00 do 10,00 sati

OŠ KNIN - Područni odjel Kijevo
Centar 20, 22310 Kijevo
T: +385 22 681082
Učiteljica: gđa Ivanka Perić

ŽUPNI URED "Sv. Mihovil" KIJEVO
Bajani 46, 22310 Kijevo
T: +385 22 681015
Župnik: fra Ivan Buljević

OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana