kijevo_o

Općina Kijevo

Bajani 12 – 22310 Kijevo
(+385) 22 681 004
(+385) 22 681 611
(+385) 22 681 610
opcina-kijevo@si.t-com.hr

komunalno

Komunalno društvo Kijevo d.o.o.

Bajani 12 – 22310 Kijevo
(+385) 22 681 270
(+385) 22 681 610

Direktorica: Ljiljana Gašpar

ambulanta

Ambulanta

Bajani 12 – 22310 Kijevo
(+385) 22 681 004
Utorak i četvrtak od 11,30 do 13,30 sati
Dr. Petar Čagalj

stomatolog

Stomatološka ambulanta

(+385) 22 664 038
jljubisic@dzknin.hr

Jovica Ljubišić, dr. med. dent.
Alenka Crljić, med. sestra

Radno vrijeme:
Parni datumi od 13,00 do 20,30 sati, neparni datumi od 07,00 do 14,30 sati, svaki četvrtak od 13.00 do 14.30 sati ambulanta Kijevo, radna subota posljednja u mjesecu

hp

HP Poštanski ured

Bajani 12 – 22310 Kijevo
(+385) 22 681 001
(+385) 22 681 001

Radno vrijeme:
Radni dan od 08,00 do 10,00 sati

skola

Centar 20 – 22310 Kijevo
(+385) 22 681 082

Učiteljica: gđa Ivanka Perić

zupa

ŽUPNI URED "Sv. Mihovil" KIJEVO

(+385) 22 681 015

Župnik: fra Jako Viro Dževrnja

Close Search Window