Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Kijevo uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Kijevo.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti, vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

PLANOVI SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Comments are closed.

Close Search Window