Dobrovoljno vatrogasno društvo Kijevo dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara. Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara. Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo prema Zakonu o vatrogastvu ima vatrogasnu postrojbu.


Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima nauke, tehnologije i prakse u RH i svijetu. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.


Dobrovoljno vatrogasno društvo Kijevo osnovano je 2011.g., te već godinama obavlja svoju dužnost na savjestan i odgovoran način.

Društvo je na početku svoje aktivnosti usmjerilo na opremanje vatrogasne postrojbe, pa su nabavljena zaštitna odijela, s popratnom opremom, također ulagalo se u popravak i održavanje vatrogasnog vozila cisterna MAN 8400, kapaciteta 8000 litara, te je u međuvremenu nabavljeno i navalno vozilo: TAM 80, kapaciteta 1000 litara tako da društvo raspolaže sa kvalitetnom opremom i spremni su za vatrogasne intervencije.

Kontakt

DVD Kijevo
Bajani 5, 22 310 Kijevo
T: +385 22 681040

Uprava

Predsjednik DVD Kijevo:
Nediljko Bajan
M: +385 91 5895719
Zapovjednik DVD-a Kijevo:
Marijo Teskera

Osnovno

OIB: 99956999189
MB: 01655353
IBAN: HR9323300031100166694

Comments are closed.

Close Search Window