POPIS UDJELA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KIJEVO U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTA

Sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 143/21) – u daljnjem tekstu: Zakon, propisano je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Temeljem stavka 4. istog članka propisano je da se popis udjela iz stavka 3. objavljuje i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema članku 5. stavku 1. točka 5. Zakona propisano je da se pod poslovnim subjektima podrazumijevaju trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

Sukladno izjavama vijećnika Općinskog vijeća Općine Kijevo danih na temelju spomenutog članka 4. stavak 3. Zakona utvrđuje se popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Kijevo u vlasništvu poslovnog subjekta prema tablici u nastavku:

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIJSKE POTORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE KIJEVO

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE KIJEVO ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025.

Comments are closed.

Close Search Window