Lovačka udruga Kijevo je osnovana 1997. Godine na području Općine Kijevo i Civljane.”

Lovno područje “CETINA” broj XV/126 LU “Kijevo” je bogato divljači svih vrsta (divokoza, srna, divlja svinja, zec) te svih vrsta pernate divljači zahvaljujući i rijeci Cetini koja je u sklopu lovišta LU „Kijevo“. Lovište obogaćuju i njezini privrženi lovci kojih trenutno u Udruzi ima oko 30.

Bogatstvo lovnog fonda, etički odnos prema divljači i lovcima, prema starim tradicijama lovačke etike, privlači mnoge domaće i strane lovce. Prema svemu rečenom, Lovačka udruga”Kijevo” Vas poziva da se pridružite u provođenju projekata zaštite prirode, očuvanju, uzgoju te pravilnom lovu divljači.

Kontakt

Lovačka udruga “Kijevo”
Centar 20, 22310 Kijevo

Predsjednik

Jure Teskera
M: +385 99 6884322

Osnovno

OIB: 74695488258
MB: 01345770
IBAN: HR7923300031100098270

Comments are closed.

Close Search Window