A. DOKUMENTI JAVNE NABAVE

B. IZJAVE O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Poziv na dostavu ponuda – Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu projekta ”ZAŽELI za Kijevo”

Poziv na dostavu ponuda – Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta

Poziv na dostavu ponuda – Tehnička pomoć za provedbu projekta ”ZAŽELI za Kijevo”

Poziv na dostavu ponuda – Uređenje javnih površina u Općini Kijevo, faza I.

Poziv na dostavu ponuda – Uređenje dijela prizemlja u objektu Doma kulture u Kijevu

Poziv na dostavu ponuda – Opremanje vanjskog športskog igrališta u Općini Kijevo

Poziv na dostavu ponuda – Nabava osobnog automobila

Poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija kulturno-povijesne zbirke Kijevo

Poziv na dostavu ponuda Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Kijevo

Poziv na dostavu ponuda – Ugradnja sustava grijanja i hlađenja u Domu kulture Kijevo

Poziv na dostavu ponuda – Uređenje okoliša Doma kulture

Poziv za dostavu ponuda – Uređenje Doma kulture

Poziv na dostavu ponuda – Uređenje javne površine – središnji park dr. Franje Tuđmana

Poziv za dostavu ponuda – Izgradnja wifi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU


Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova Uređenje dijela Doma kulture Kijevo


Poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova: Kulturno – povijesna zbirka


Poziv na dostavu ponuda u predmetu nabave modernizacije javne rasvjete


Poziv za dostavu ponuda u postupku Izgradnje WiFi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU


Poziv na dostavu ponuda za radove na Domu kulture


Comments are closed.

Close Search Window