KATASTARSKA IZMJERA; UPUTE MJEŠTANIMA

Katastar, Općinske vijesti|

Predočavanjem elaborata katastarske izmjere nositeljima prava se predočavaju podaci utvrđeni katastarskom... Pročitaj više → KATASTARSKA IZMJERA; UPUTE MJEŠTANIMA

Zatvori