Općinske vijesti, Savjetovanje s javnošću|

Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u „Narodnim novinama“, br. 114/23.

Navedenim Zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8 je određen najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio od 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje je bitno za napomenuti da je sada sukladno članku 25. stavak 2. zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Člankom 11. st.1. Zakona o izmjenama i dopuni o lokalnim porezima („Narodne novine br. 114/23.) propisano je da su jedinice lokalne samouprave svoju odluku o porezima općine dužne uskladiti sa odredbama Zakona do 15. prosinca 2023. godine, ali isto tako da odluke jedinica lokalnih samouprava donesene na temelju čl.41. st.1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 i 114/22) ostaju na snazi do 31. prosinca 2023. godine.

Odlukom o općinskim porezima Općine Kijevo koja je donesena na 22. sjednici Općinskog vijeća dana 05. travnja 2017. godine, a objavljena je u „Službenom glasilu Općine Kijevo” br. 8/17. bilo je utvrđeno da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 5 % te da se porez na kuće za odmor plaća 10,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Ovim prijedlogom Odluke o porezima Općine Kijevo brišu se odredbe o prirezu poreza na dohodak, a iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 2,00 eura po četvornom metru korisne površine kuće za odmor te iznos poreza na korištenje javnih površina po stopi od 20% od iznosa zakupnine. Stopa poreza na potrošnju ostaje ista (3%).

Dakle, u odnosu na navedenu odluku, nema uvođenja novih lokalnih poreza već se briše odredba o prirezu poreza na dohodak, a mijenja se stopa iznosa poreza na kuće na odmor te stopa iznosa poreza na korištenje javnih površina.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,  85/15 i 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Slijedom navedenog, pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Kijevo.

Obrazloženje kraćeg trajanja savjetovanja: Savjetovanje traje kraće od 30 dana, kako bi se Odluka mogla donijeti na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: opcina-kijevo@si.t-com.hr ili putem pošte na adresu: Općina Kijevo, Jedinstveni upravni odjel, Bajani 12, 22310 Kijevo. Prijedlog Odluke o porezima Općine Kijevo nalazi se u privitku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window