Općinske vijesti|

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne

politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19), od 08. veljače

2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz

Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-

2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Broj poziva: SF.3.4.11.01, Kodni broj

Ugovora: SF.3.4.11.01.0517 od 23. veljače 2024. godine i članka  46.  Statuta Općine Kijevo  („Službeno glasilo Općine Kijevo“ br. 15/18, 18/18, 26/20 i 32/21), Općinski načelnik Općine Kijevo raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Kijevo  za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi za Kijevo“

Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama

 1. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općine Kijevo za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi za Kijevo”
 1. Broj traženih radnika: 15 osoba
 1. Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, predviđeno trajanje radnog odnosa je do 33 mjeseca (za vrijeme provedbe projekta)
 1. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana  Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) i Uredbom o visini minimalne  plaće za 2024. godinu („Narodne novine“ br. 125/23.).
 • Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Kijevo, a po potrebi i na području Općine Civljane i Grada Knina pa i cijele Šibensko-kninske županije, ovisno o mjestu stanovanja krajnjih korisnika
 • Opis poslova: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom koje uključuje:
 • Podjelu paketa potrepština
 • Oganiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i /ili
 • Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanje drugih higijenskih potreba i dr.) i ili/
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos: punoljetnost
 • Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 • Zamolbu za posao – Obrazac 1 (može se preuzeti na stranicama Općine Kijevo https://kijevo.hr/ ili osobno u prostorijama Općine – Bajani 12, 22310 Kijevo)
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o završenoj školi
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Vlastoručno potpisanu Privolu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na Javni poziv – Obrazac 2 (može se preuzeti na stranicama Općine Kijevo https://kijevo.hr/   ili osobno u prostorijama Općine – Bajani 12, 22310 Kijevo)
 1. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.
 • Podnošenje prijave: sva dokumentacija iz točke VIII. ovog Javnog poziva dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu:

Općina Kijevo,

Bajani 12,

22310 Kijevo,

s naznakom:

Za javni poziv – „ZAŽELI  ZA KIJEVO“

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u roku 8 dana, od dana objave  natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a i na službenoj web stranici općine Kijevo.

 • Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Kijevo – https://kijevo.hr/

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom rok.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window