Natječaji, Općinske vijesti|

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KIJEVO

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo
Klasa: 112-01/22-01/01
Ur.broj:2182-15-01-22-69
Kijevo, __29.ožujka___2022. godine

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo, upućuje
POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
Dana 4.travnja_ 2022. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 10,00 sati u Uredu općinskog načelnika Općine Kijevo, Bajani 12, 22310 Kijevo održati će se postupak provjere znanja kandidata i intervju za obavljanje poslova radnog mjesta
pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo
temeljem objavljenog Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo u “Narodnim novinama” broj 34/22 od 16.ožujka 2022. godine, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja i može pristupiti na testiranje i intervju je:
Ivana Ezgeta
Kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.
Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.kijevo.hr
Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Natječaja.
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Općine Kijevo, www.kijevo.hr i na oglasnoj ploči Općine Kijevo.

Povjerenstvo za provedbu natječaja
Dokumenti natječaja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Zatvori