Javni pozivi, Općinske vijesti|

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 18/22,46/22,119/22, 71/23), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade, samac odnosno kućanstvo, koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

Temeljem točke V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“, br.5/23), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 EUR po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Slijedom prethodno navedenog, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne  naknade koji se griju na drva s prebivalištem na području Općine Kijevo, da do  3. studenoga 2023. godine podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva u 2023. godini, koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Kijevo www.kijevo.hr  ili u zgradi Općine Kijevo, Bajani 12, 22310 Kijevo, svakim radnim dano u vremenu od 08:00 do 13:00 sati

Uz zahtjev obvezno priložiti:

  •  Presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Knin
  • Potpisanu izjavu korisnika da se grije na drva
  • Presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa

Popunjen zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom predaje se u zgradi Općine Kijevo, Bajani 12, 22310 Kijevo, svakim radnim dano u vremenu od 08:00 do 13:00 sati

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 022 681 004 ili na e-mail opcina-kijevo@si.t-com.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window